Reine Claude

Shop List

Tohoku
Sendai Mitsukoshi, Miyagi Tel: +81-22-221-8160
Usui Department Store, Fukushima Tel: +81-24-932-0001
Kanto
Takasaki Takashimaya, Gunma Tel: +81-27-330-3911
Tobu Funabashi branch, Chiba Tel: +81-47-425-2211
Tobu Ikebukuro branch, Tokyo Tel: +81-3-3981-2211
Tokaido
JR Nagoya Takashimaya, Aichi Tel: +81-52-566-1101
Chugoku
Okayama Takashimaya, Okayama Tel: +81-86-232-1111
Shikoku
Kochi Daimaru, Kochi Tel: +81-88-822-5111